HỘI THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2016-2017

HỘI THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2016-2017
N
NGÀY 14/01/2017 VỪA QUA ĐÃ DIỄN RA HỘI THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2016-2017, TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN LÀ MỘT TRONG NHỮNG ĐIỂM THI TRONG HỘI THI LẦN NÀY.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG HỘI THI:                                             
                                            TRƯỞNG ĐIỂM THI - THẦY LÊ CÔNG THÔNG  ĐANG LÀM THỦ TỤC MỞ MÃ THI                                        CÁC GIÁM THỊ COI THI ĐANG LÀM VIỆC CỦA MÌNH                                                                                      HỌC SINH THAM GIA DỰ THI