Tiêu điểm

Video

MÚA LÂN ĐÀU XUÂN

Liên kế web

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN TẬP
Sở GD & DT TK
Trường THPT Nguyễn Khuyến
baogd

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36


Hôm nayHôm nay : 4507

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 268780

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6471782

Trang nhất » Hoạt động nhà trường » Thông tin - Thông báo

Kế hoạch Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm học 2021-2022

Thứ tư - 06/10/2021 09:28
PHÒNG GDĐT T.P TAM KỲ
TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN
 
Số:    /KH-NK
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
                                                                                                                                  An Phú, ngày 21 tháng 9 năm 2021
                                            KẾ HOẠCH
Hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Năm 2021
Căn cứ Công văn số 1946/SGDĐT-CTHSSVPC ngày 14/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về phát động Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021;
 Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ- BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021;
Căn cứ Công văn số 784/PGDĐT ngày 21/9/2021 về việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Kỳ,
 Nhằm thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia cuộc thi,  trường THCS Nguyễn Khuyến xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia cuộc thi, cụ thể như sau: 
I. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích 
- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.
- Tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2021 và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2021) và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quang trọng trong năm 2021.
- Góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
- Góp phần thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.
1.2. Yêu cầu
- Tích cực tuyên truyền và tổ chức cho các tập thể và cá nhân tham gia để Cuộc thi lan tỏa và thu hút các học sinh ở trong nhà trường tham gia dự thi.
- Nội dung thi đảm bảo phù hợp với từng đối tượng học sinh. 
II. Đối tượng dự thi, nội dung, hình thức thi
2.1. Đối tượng dự thi:
  Tất cả CB-GV-NV và học sinh toàn trường từ K6 đến K9 đều phải tham gia.
2.2. Nội dung thi: 
- Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Nội dung cơ bản trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam.
- Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 35 năm đổi mới (1986-2021), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
2.3.  Hình thức thi: 
- Học sinh đăng ký tài khoản và tham gia làm bài thi trực tuyến tại địa chỉ: http://hocvalamtheobac.vn
- Thời gian dự thi: từ 10 giờ ngày 10/9 đến 22 giờ ngày 28/11/2021.
(có Công văn hướng dẫn và thể lệ cuộc thi đính kèm).
III. Tổ chức thực hiện
3.1. Đối với BGH:
Xây dựng kế hoạch, phát động, tổ chức cho học sinh và giáo viên toàn trường tham gia Cuộc thi đạt hiệu quả. Tổng hợp và báo cáo kết quả tham gia Cuộc thi về Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam qua email: ctchinhtritutuong@ gmail.com.. 
Thành lập Ban tổ chức cuộc thi.
1. Thầy Lê Văn Thành      – Phó Hiệu trưởng       -  Trưởng ban;
2. Cô Nguyễn Thị Lệ Thu  – GV kiêm TPT         -  Phó ban;
3. Cô Cao Thị Quang Diễm – GV Tin học           -  Phó ban trực;
4. 11 GVCN                                                         - Thành viên.
Theo dõi và xếp loại thi đua các lớp trong năm học 2021 - 2022.
 
 
3.2. Đối với GVCN:
 Căn cứ Kế hoạch của nhà trường, GVCN tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và triển khai, quán triệt, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả học sinh của lớp tham gia đầy đủ Cuộc thi.
*/ Lưu ý: Đây là tiêu chí xếp loại thi đua các lớp năm học 2021 – 2022.
3.3. Đối với Giáo viên Tin học và Tổng phụ trách
Bố trí thời gian cho các lớp tham gia Cuộc thi.
Hướng dẫn cho học sinh đăng ký tham gia thi trực tuyến trên website (đăng ký tên, mật khẩu).
 Báo cáo kết quả Cuộc thi về cho Trưởng ban chậm nhất sau kết thúc cuộc thi ngày 29 /11/2021.
  Trên đây là Kế hoạch tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 của trường THCS Nguyễn Khuyến, đề nghị các bộ phận; giáo viên trong nhà trường và học sinh  triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả cao nhất./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT (để báo cáo);
- Các tổ CM,VP và GV,GVCN (để t/h);
- Lưu: VT, CM.
                                                                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                                                      Lê Văn Thành
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thư viện điện tử

Elearning
Quản lý phòng giáo dục tam kỳ
violet
ioe
trao đổi nội bộ
violympic

Sinh hoạt

phòng khám đa khoa thái bình dương phòng khám đa khoa thái bình dương/a> phòng khám đa khoa thái bình dương/a> phòng khám đa khoa thái bình dương/a> phòng khám đa khoa thái bình dương/a> phòng khám đa khoa thái bình dương/a> phòng khám đa khoa thái bình dương/a> phòng khám đa khoa thái bình dương/a> phòng khám đa khoa thái bình dương/a>