nhà thép tiền chế bệnh sùi mào gà là gì

Tiêu điểm

Video

MÚA LÂN ĐÀU XUÂN

Liên kế web

MENU

thkn
Sở GD & DT TK
Trường THPT Nguyễn Khuyến
baogd

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 570

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 34364

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1052182

Trang nhất » Hoạt động nhà trường » Thông tin - Thông báo

Hướng dẫn thực hiện hồ sơ chuyên môn và công khai trên Website của trường năm học 2021-2022

Thứ bảy - 09/10/2021 02:44
PHÒNG GDĐT TP TAM KỲ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN
                                                                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:      /HD-NK An Phú, ngày 09 tháng 10 năm 2021
 
 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỒ SƠ CHUYÊN MÔN
 VÀ CÔNG KHAI TRÊN WEBSITE TRƯỜNG
 NĂM HỌC 2021 – 2022
 
Căn cứ thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 và Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/ 2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; 
Căn cứ Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT về việc Quy định đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;
Căn cứ Thông tư 27/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ GDĐT về việc Quy định thời gian bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục;
Căn cứ Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về việc Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 
Căn cứ Chỉ thị 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 của Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; 
Căn cứ Công văn số 2012/SGDĐT-GDTrH  ngày 21/9/2021 của Sở GDĐT Quảng Nam về việc thiết lập hồ sơ nhà trường và công khai trên website đơn vị; 
Căn cứ Công văn số 800/PGDĐT ngày 23/9/2021 của Phòng GDĐT thành phố Tam Kỳ về việc thiết lập hồ sơ nhà trường và công khai trên Website đơn vị,
Trường THCS Nguyễn Khuyến qui định thiết lập hệ thống hồ sơ năm học 2021-2022 như sau:
1. Mục đích 
- Thiết lập hệ thống hồ sơ nhà trường, hồ sơ tổ chuyên môn, hồ sơ giáo viên đảm bảo các văn bản hướng dẫn.
 - Giúp cho các bộ phận, tổ chuyên môn và cá nhân thuận tiện, dễ dàng và hiệu quả trong quản lý, điều hành các hoạt động của trường.
 - Đảm bảo yêu cầu công khai theo tinh thần Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT. 
- Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, giám sát, theo dõi hoạt động của các các tổ chức và cá nhân trong nhà trường.cơ. 
2. Thiết lập hồ sơ nhà trường, tổ chuyên môn, giáo viên 
2.1. Hồ sơ nhà trường 
- Thiết lập đầy đủ hệ thống hồ sơ, sổ sách nhà trường đảm bảo theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 của Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT.
 - Lưu trữ, bảo quản hồ sơ theo đúng quy định tại Thông tư 27/2016/TTBGDĐT và các quy định của pháp luật. 
2.2. Hồ sơ tổ chuyên môn
 Hồ sơ tổ chuyên môn được thiết lập đảm bảo theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 của Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT. 
2.3. Hồ sơ giáo viên 
Hồ sơ cá nhân giáo viên được thiết lập đảm bảo theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 của Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT.
 2.4. Hồ sơ, sổ sách điện tử 
Triển khai thực hiện một số hồ sơ điện tử để thuận tiện, nhanh chóng trong quản lý, điều hành, đảm bảo lưu trữ lâu dài và công khai lên website của trường. Trong năm học này, thực hiện trước các loại hồ sơ điện tử như: Kế hoạch giáo dục của nhà trường; sổ gọi tên, ghi điểm; học bạ lớp 6;  sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học).
 3. Công tác quản lý
 - Tăng cường công tác quản lý, đặc biệt quản lý thường xuyên quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của tổ chức, cá nhân; chuyển hình thức quản lý, giám sát tập trung nhiều vào kế hoạch và đánh giá đầu cuối sang quản lý, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện công việc. Từ đó, giảm các văn bản báo cáo hình thức, đối phó, làm xong rồi mới có kế hoạch; tránh trường hợp phục hồi hồ sơ, sao chép cái cũ; thực hiện tốt việc làm tới đâu thì hồ sơ minh chứng tới đó. 
- Nâng cao chất lượng, hiệu lực quản lý hồ sơ nhà trường, tổ chuyên môn; thực hiện hồ sơ điện tử cần thiết, ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hiệu quả. 
 - Nâng cấp chất lượng website của trường, thường xuyên cập nhật bổ sung, nâng cấp website để đảm bảo yêu cầu quản lý, chỉ đạo và công khai thông tin. 
4. Công khai hồ sơ trên website của trường
 - Thực hiện công khai hồ sơ nhà trường, hồ sơ tổ chuyên môn lên website.  Hồ sơ tối thiểu phải công khai lên website của trường theo đúng tiến độ thời gian như sau:
TT Nội dung văn bản Thời hạn chót công khai
 
1 Kế hoạch chiến lược của nhà trường 01/9 hằng năm
2 Kế hoạch giáo dục của nhà trường 05/9
3 Kế hoạch hoạt động từng tổ chuyên môn 05/9
4 Phân công nhiệm vụ của BGH 05/9
5 Phân công chuyên môn của tất cả các thành viên trong HĐSP 05/9
6 Kế hoạch giáo dục của từng tổ CM 05/9
7 Tổng hợp kết quả giáo dục các năm học trước 05/9
8 Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục 30/9
9 Kế hoạch giáo dục NGLL (HĐTNST) 30/9
10 Kế hoạch hoạt động y tế học đường 30/9
11 Thời khóa biểu Trước khi thực hiện 3 ngày
12 Kế hoạch từng hoạt động (các cuộc thi, các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, phát triển kỹ năng sống; báo cáo kết quả từng hoạt động. Trước và sau tổ chức 03 ngày
13 Bản tin các hoạt động giáo dục của nhà trường Theo thời điểm
14 Các nội dung liên quan đến tài chính Theo thời điểm
 
*. Lưu ý: Giáo viên được phân công phụ trách trang Website của trường và nhân viên văn thư kiểm tra và đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức, bộ phận và cá nhân phụ trách các nội dung văn bản trên thực hiện đảm bảo đưa nội dung tren Website của trường đúng thời gian qui định.
Trên đây, hướng dẫn thực hiện hồ sơ chuyên môn và công khai trên Website của trường năm học 2021-2022, đề nghị các tổ chức, bộ phận và tất cả các thành viên trong HĐSP nhà trường thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:                                                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG
- PGDĐT Tam Kỳ (để báo cáo) ;  
- TTCM, GVCN,GVBM (để thực hiện);                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG      
- Lưu VT, HSCM.
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thư viện điện tử

Elearning
Quản lý phòng giáo dục tam kỳ
violet
ioe
trao đổi nội bộ
violympic

Sinh hoạt

phòng khám đa khoa thái bình dương phòng khám đa khoa thái bình dương/a> phòng khám đa khoa thái bình dương/a> phòng khám đa khoa thái bình dương/a> phòng khám đa khoa thái bình dương/a> phòng khám đa khoa thái bình dương/a> phòng khám đa khoa thái bình dương/a> phòng khám đa khoa thái bình dương/a> phòng khám đa khoa thái bình dương/a>